9,371
     
1 week 4 days
น้องคนนึงบอกผมว่า 3 ปีที่แล้วเธออยู่ในหอประชุมฟังผมพูดที่มหา’ลัยเธอ ข้อความนี้ของผมเปลี่ยนชีวิตเธออย่างสิ้นเชิง ทำใ… t.co/i1aFoUqLFa