4,275
     
1 week 5 days
ขับรถกลับบ้าน รถติดมาก ดูกูเกิ้ลบอกว่าถ้าเส้นทางปกติที่กลับใช้เวลา 50 นาที เชี่ย อย่างนาน เลยลองใช้สกิลแผนที่กรุงเท… t.co/W3CJ7AhwNQ