23,147
     
2 months 1 week
การได้มีคอร์กี้เลี้ยงซัก2-3 ตัว พาน้องไปเดินเล่น พาไปว่ายน้ำ ดูเจ้าอ้วงเดินขาสั้นๆตุ้ต้ะๆวิ่งไปมาในสนามที่บ้าน คงมี… t.co/ci8k9jLeSl