13,660
     
1 week 6 days
พอโตขึ้นเรื่อยๆ พบว่า การตั้งค่าความสุขในแต่ละวันของเรา ไม่ต้องมีเยอะมาก ไม่ต้องสุขทุกวัน ไม่ต้องสุขทั้งวัน แค่ใน 1… t.co/sbEvw2KXv4