15,964
     
2 months 2 weeks
จับพลเรือนขึ้นศาลทหาร รู้กันทั้งโลกว่าผิดหลักสากล (ใช้แค่สามัญสำนึกก็รู้แล้วว่าผิด) ...ต่อมาทหารมาตั้งโต๊ะแถลงว่า… t.co/jyKIErdt0q