18,024
     
2 months 1 week
จากเดิมที่ผมได้รับ “หมายเรียกพยาน” ตอนนี้ได้กลายเป็น “หมายเรียกผู้ต้องหา” แทนไปแล้ว โดย พ.อ.บุรินทร์ ทองประไพ รับมอ… t.co/JBrSrG8ivM