14,449
     
1 week 6 days
สิ่งที่อยากให้ผู้หญิงทุกคนพกไว้ติดตัว คือแผ่นรองชักโครก เป็นกระดาษแบบบางๆ ใช้วางบนฝารองชักโครกแล้วนั่งได้ปกติ ทำธุร… t.co/xaSjmNNp4f