1,322
     
2 months 1 week
พลเอกประวิตรไม่ได้เข้าประชุม ครม วันนี้ เหตุมีอาการท้องเสีย ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัย กินโจ๊กหรือเปล่าถึงท้องเสีย