785
     
4 days 4 hours
'เกรตา ธันเบิร์ก' เด็กหญิงวัย 16 ปี จากสวีเดน กระบอกเสียงสำคัญของเยาวชนทั่วโลก ที่เคยเรียกร้องผู้นำโลกบนเวที WEF ใ… t.co/okHAq8gJqp