21,758
     
4 days 6 hours
ใครเคยเป็นมั้ย วันที่ตื่นนอนมาแล้วกดปุ่ม snooze หลายๆครั้ง แล้ววันนั้นจะเพลียๆมึนๆ คิดอะไรไม่ค่อยออกไปเกือบทั้งวัน… t.co/iAzmNsMwxP