1,196
     
1 week 15 hours
ประเทศเวเนซุเอลา เวลานี้น่าสงสารมาก ไฟดับทั่วประเทศเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้ว ไม่มีเน็ต ไม่มีน้ำ คนป่วยในโรงพยาบาลเริ่มต… t.co/w4xEEPqTYb