7,152
     
1 week 1 day
ถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้วนกลับมาเจอกันอีก สิ่งหนึ่งที่เราควรจำไว้เลยคือ ที่ผ่านมามันดีที่สุดแล้ว เราทำได้แค่นี้ เรามี… t.co/n9f0EUy0PJ