5,786
     
2 months 1 week
ต่อให้บอกใครต่อใครว่าไม่มีเงิน แต่ถ้าเจอของที่อยากกิน ก็จะมีเงิน มีมาจากไหนไม่รู้ รู้แค่ว่ามี จะเอา จะซื้อ จะกิน #อร่อยไม่รู้สึกผิด