1,740
     
1 week 1 day
เฟสบุ๊คโดนปิดกั้นการ มองเห็น ลองพิมพ์คำว่า xoxo ถ้ามีสายตา แบบเดียวกับฉันที่มองแกตลอดมา ก็แปลว่ารักหมดหัวใจ