1,780
     
2 months 1 week
เฟสบุ๊คโดนปิดกั้นการ มองเห็น ลองพิมพ์คำว่า xoxo ถ้ามีสายตา แบบเดียวกับฉันที่มองแกตลอดมา ก็แปลว่ารักหมดหัวใจ