1,260
     
2 months 1 week
ผมจะไปถามกกต.3 เรื่อง 1.เรื่องโต๊ะจีนเขาถามว่าไปไหนมา ทำไมกกต.ตอบว่าสามวาสองศอก 2.เรื่องที่เขาร้องว่าพล.อ.ประยุทธ์เ… t.co/fafupybgdK