12,725
     
5 days 5 hours
เว็ปไซต์พรรคการเมือง พิมพ์ประวัติผู้สมัคร ส.ส. ผิดไปหนึ่งตำแหน่ง ... ร้องจะให้ยุบพรรค หาว่า 'ลงข้อมูลเป็นเท็จ' อาจ… t.co/ZS52pzYdYk