3,176
     
5 days 7 hours
อยากรู้ว่าทีมซ่อม facebook เขาได้นอนกันรึยัง , ถ้ายังไม่ได้นอน เราก็อยากบอกพี่ๆเขาว่า ไม่ให้นอน ไปซ่อมต่อ / จบ.