19,609
     
1 week 3 days
คู่ไหนที่คบกันมานานๆก็ต้องมีเบื่อกันบ้าง แบบไม่อยากคุยกัน ไม่อยากแชทกัน ไม่อยากทำอะไรร่วมกัน อยากอยู่เฉยๆ เล่นเน็ตไ… t.co/aWqXdf0gHg