1,638
     
1 week 2 days
ก่อนจะคอมเม้นต์ด่าใครในโซเชียล อยากให้คิดก่อนว่า เราเองอยู่ในสถานการณ์นั้นๆ ดีพอที่จะวิจารณ์คนอื่นได้หรือยัง ไม่ใช่… t.co/niHEHdgZXp