7,308
     
1 week 1 day
คือรู้ว่า Apple เป็นแบรนด์ที่นำเทรนด์ต่างๆหลายต่อหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมาร์ทโฟนในยุคแรกๆซึ่งเป็นการทำให้ and… t.co/FnNvqo4XYL