24,540
     
1 week 4 days
ขอยืนยันอีกเสียง ว่าเน็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เน็ตมือถือ ไทยเราดีกว่าเกือบทุกประเทศที่ได้ไปมา รวมถึงสิงคโปร์​ ออสเตรเลี… t.co/afU49U8HSE