1,325
     
2 months 1 week
กฎหมายเลือกตั้งห้ามคนทุกคนให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินเงินทองเพื่อให้คนเลือกใครหรือไม่เลือกใคร ห้ามจัดมหรสพห้ามหลอ… t.co/clAIMFTNHP