4,152
     
1 week 4 days
วันก่อนฟังดีเจพี่อ้อยพูดว่า 'คนเราไม่มีใครหรอกที่ตื่นเช้ามาแล้วคิดว่า วันนี้ฉันจะทำร้ายคนอื่นยังไงดี ไม่มีใครที่เป็… t.co/919UVeHnPs