1,464
     
2 months 2 weeks
วันก่อน - วิษณุ ชี้ สมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ ไปช่วยหาเสียงพรรคอื่นได้ - เลขาฯกกต.แจงอดีตกรรมการ-สมาชิกทษช.ช่วยพรรคอื่… t.co/5yiOPLsFCJ