1,351
     
1 week 2 days
พรรคพลังประชารัฐ ตั้งมาเพื่อช่วย คสช. สืบทอดอำนาจ พิทักษ์กติกาแย่ๆ ในรธน 60 รวมถึงให้ คสช และ สว ลากตั้ง มีอำนาจร่ว… t.co/6nDpv7q1Cp