17,744
     
1 week 2 days
ภาพดวงจันทร์หมุนรอบตัวเอง ทำให้มองเห็นด้านหลังหรือ "ด้านไกล" ที่เราไม่เคยมองเห็นจากโลกด้วย ผลงานยานอวกาศ LRO t.co/VPCOOCPTbJ