5,348
     
6 days 18 hours
ดูเหมือนสถานการณ์ในเวเนซุเอลาจะเลวร้ายมากยิ่งขึ้น หลังหลายพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ถึง 5 วัน ขาดแคลนน้ำสะอาด อาหาร และยา… t.co/GWn0JLEOOR