1,545
     
1 week 5 days
หมอ: ป้ามีโรคประจำตัวมั้ยจ๊ะ ป้า: ไม่มีจ้ะ หมอ: แล้วกินยาอะไรเป็นประจำมั้ย ป้า: มีๆ ยาเบาหวาน ความดัน หัวใจด้วย หมอ… t.co/pHGxtcgOWB