1,545
     
2 months 1 week
หมอ: ป้ามีโรคประจำตัวมั้ยจ๊ะ ป้า: ไม่มีจ้ะ หมอ: แล้วกินยาอะไรเป็นประจำมั้ย ป้า: มีๆ ยาเบาหวาน ความดัน หัวใจด้วย หมอ… t.co/pHGxtcgOWB