19,249
     
6 days 20 hours
เลี้ยงสัตว์มาเยอะมาก รับประกันวันแรคคูนคือสุดในรุ่น แรคคูน = ไซบีเรียนที่มีมือ อยู่ด้วยกันมา 3-4 เดือนเจออะไรบ้า… t.co/Srpk0PUBJ0