7,647
     
6 days 21 hours
โลกทวิตเตอร์คึกคักหลังจากผู้ใช้รายหนึ่งทำทีโพสต์ชื่นชม พล.อ.ประยุทธ์ เป็นภาษาเกาหลี จนพรรคพลังประชารัฐ 'รีทวีตต่อ'… t.co/4hOkJZMZzD