5,375
     
1 week 3 days
การสนิทกันระดับที่เห็นอะไรแล้วรู้ว่าอีกฝ่ายจะชอบ กินอะไรแล้วรู้ว่าถ้าเขามากินต้องบอกว่าอร่อย ไปเที่ยวไหนแล้วรู้สึก… t.co/xwSSPw7vaQ