8,231
     
1 week 5 days
ใครก็ตามที่บอกว่าเงินแก้ปัญหาไม่ได้ พวกนั้นคงมีเงินไม่มากพอที่แก้ไขปัญหาเหล่านั้นแน่ๆ, ชอบท่อนนี้มากค่ะ ยอมแล้วแม่… t.co/WJiEYocZp7