8,234
     
2 months 2 weeks
ใครก็ตามที่บอกว่าเงินแก้ปัญหาไม่ได้ พวกนั้นคงมีเงินไม่มากพอที่แก้ไขปัญหาเหล่านั้นแน่ๆ, ชอบท่อนนี้มากค่ะ ยอมแล้วแม่… t.co/WJiEYocZp7