17,649
     
2 months 2 weeks
ผมอยากให้เราดูคลิปนี้ให้จบ เมื่อดูจบแล้วก็ช่วยกันคนละแรง ช่วยกันเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ . เพื่ออนาคตของพวกเราทุกค… t.co/SeJDaqli2K