17,643
     
1 week 6 days
ผมอยากให้เราดูคลิปนี้ให้จบ เมื่อดูจบแล้วก็ช่วยกันคนละแรง ช่วยกันเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ . เพื่ออนาคตของพวกเราทุกค… t.co/SeJDaqli2K