2,789
     
2 months 1 week
ไม่อยากให้คนคิดว่า ถุงผ้า = รักษ์โลก, ถุงพลาสติก = ทำร้ายโลก แล้วบริษัท ห้างร้านต่างๆ ก็แห่กันมาทำถุงผ้าแจก จริงๆ… t.co/Ts4yIB0yK5