2,969
     
1 week 6 days
ประเด็นนี้ นี่มีหลายคนเลยนะ ที่ส่งลูกไปเรียนและใช้ชีวิตอยู่นอกประเทศไทย 555555 จะเอาแบบนี้จริงเหรอ? จะเล่นประเด็น… t.co/z2Y5BRiF77