2,969
     
2 months 1 week
ประเด็นนี้ นี่มีหลายคนเลยนะ ที่ส่งลูกไปเรียนและใช้ชีวิตอยู่นอกประเทศไทย 555555 จะเอาแบบนี้จริงเหรอ? จะเล่นประเด็น… t.co/z2Y5BRiF77