24,930
     
1 week 1 day
แค่อภิสิทธิ์ไม่หนุนประยุทธเป็นนายกฯ สุเทพเทือกถึงกับชี้หน้าว่าอภิสิทธิ์เป็นพวกทักษิณ ประเทศนี้คนเป็นขี้ข้าทักษิณง่ายสัส