2,163
     
1 week 5 days
"ผมอยู่ประชาธิปัตย์มา 37 ปี เป็นเลขาธิการพรรค ผมเป็นคนทำให้อภิสิทธิ์ ได้เป็นนายกฯ นี่ถ้าไม่ใช่ผม ไม่รู้ว่าชาติหน้าจ… t.co/ai4RACGrxc