6,685
     
1 week 5 days
ดู homecoming เล่นๆอีกที ถึงซีนวอชิงตันดีซีทีไรก็รู้สึกว่าคนเขียนบทเก่งจริงๆ คือ พอเป็นดีซีแล้วเมืองมันไม่มีตึกให้ไ… t.co/Fhnq9z71OJ