6,684
     
2 months 2 weeks
ดู homecoming เล่นๆอีกที ถึงซีนวอชิงตันดีซีทีไรก็รู้สึกว่าคนเขียนบทเก่งจริงๆ คือ พอเป็นดีซีแล้วเมืองมันไม่มีตึกให้ไ… t.co/Fhnq9z71OJ