2,224
     
2 months 2 weeks
ชอบนะ ชอบในการชื่นชมกันและกัน อยากเห็นการเมืองเป็นแบบนี้ ถึงจะขัดแย้งกัน แต่มีพื้นที่ชื่นชมและเคารพกันได้ t.co/LLE833PKqi