1,832
     
2 months 2 weeks
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พรรค #อนาคตใหม่ ลั่นประเด็นใหญ่คือ ไม่ใช่พรรคบางพรรคที่บอกว่าไม่เอา พลเอก ประยุทธ์ เป็นนายกรั… t.co/wsuCG7G8Oc