5,667
     
2 months 2 weeks
พอถึงวันหนึ่งเรื่องที่เราเสียใจจะเป็นจะตายในวันนี้ มันคงจะกลายเป็นเรื่องที่ตลกที่สุดในชีวิตก็ได้ วันหนึ่งที่เวลามัน… t.co/iZDOPDJZoC