4,434
     
2 months 2 weeks
น้องๆ คนรุ่นใหม่คงสงสัยทำไมช่วงนี้การเมืองมีข่าวโจมตีกันถี่ยิบ อยากบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติ ยิ่งใกล้เลือกตั้ง การทำล… t.co/nyqHI09GHN