4,436
     
1 week 6 days
น้องๆ คนรุ่นใหม่คงสงสัยทำไมช่วงนี้การเมืองมีข่าวโจมตีกันถี่ยิบ อยากบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติ ยิ่งใกล้เลือกตั้ง การทำล… t.co/nyqHI09GHN