5,129
     
1 week 6 days
คุณช่อพรรคอนาคตใหม่คือหนึ่งตัวอย่างของคนที่มีเสน่ห์เวลาพูดดีเบต สัมภาษณ์ หรือแสดงความคิดเห็นอะ รักมาก เป็นผู้หญิงที่ฉลาด เก่ง ฉันรักเขา