2,880
     
1 week 3 days
ถ้วยกาแฟที่ร้านนี้ทำลักษณะคล้ายถ้วยดินเผาบ้านเรา แต่จริงๆทำด้วยคุ้กกี้และเคลือบด้วยช๊อคโกแลตด้านในถ้วยเพื่อให้ใส่กา… t.co/8jFp5q3H0E