2,513
     
2 weeks 14 hours
เพื่อนเอา speech ของคิม นัมจุน มาวิเคราะห์ส่งอาจารย์ในวิชาปรัชญาวาทวิทยาจ้า #ทอมทูโท ใช่จ้า นี่ยังเรียนไม่เลิก ยาวไ… t.co/VpUh3AmVPW