4,404
     
2 months 2 weeks
อดีตเรากาไม่ได้ แต่อนาคตเรากาได้ กาให้เพลิน กาให้สนุก ออกไปกากันเยอะ ๆ ยิ่งเบื่อยิ่งต้องออกไปกา กาให้ถล่มทลาย ยิ่งห… t.co/8ioYiCufMS