917
     
1 week 23 hours
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมบนเกาะ Novaya Zemlya แถบไซบีเรียทางตอนเหนือของรัสเซีย ได้ประกาศภาวะฉุกเฉิน หลังฝูงหมีขั้วโลก… t.co/us6DTexQPS