1,210
     
2 months 5 days
ธนาธร : อนาคตใหม่ ไม่มีเครือข่าย แต่เรามีกระแส แปรกระเสให้เป็นคะแนนเสียง ถามว่าจะได้กี่เสี่ยง คงประเมินไม่ได้ แต่คา… t.co/PV4H8V2bCM