16,945
     
2 months 5 days
เมื่อเติบโตขึ้น เราจึงพบว่า คนที่คบกันได้ยาว ไม่ใช่คนที่มีหน้าตาดี หรือคนที่มีสิ่งภายนอกถูกใจอย่างที่เราเคยรู้สึกชอ… t.co/sK5vRSyHij