1,498
     
1 week 7 hours
วัดใจกันจะจะกับความอุตสาหะของคนหนังสือพิมพ์ ฉบับไหนใจถึง #โละพิมพ์ใหม่หมด !! เรียกรถขนเลี้ยวกลับมารับฉบับพิมพ์ใหม่… t.co/QA50zk0HwZ